Metody nanoszenia powłok ochronnych

W IceTech Polska wykorzystujemy nowoczesne technologie nanoszenia powłok ochronnych: CVD, PACVD i PVD. Różnią się one rodzajem reakcji powłoki z powierzchnią oraz temperaturą powlekania. Rodzaj powłoki dostosowujemy do danych technologicznych narzędzia, warunków eksploatacyjnych urządzenia oraz możliwości ekonomicznych klienta.

Metodę powlekania uzależniamy od materiału, z jakiego zrobione jest narzędzie lub jego element:

  • Właściwości fizycznych
  • Właściwości chemicznych
  • Podatności na odkształcenia
  • Odporności na wysokie temperatury.

Charakterystyka metod nanoszenia powłok ochronnych trudnościeralnych

CVD

chemiczne osadzanie z fazy gazowej

temperatura powlekania 900-1100°C

PACVD

chemiczne osadzanie z fazy gazowej wspomagane plazmą

temperatura powlekania 450-550°C

PVD

fizyczne osadzanie z fazy gazowej

temperatura powlekania 80-550°C

 

Właściwości powłok ochronnych na narzędzia stosowanych przez IceTech Polska

Nasze powłoki są odporne na zużycie i obojętne chemicznie. Mają niski współczynnik tarcia. Typowa grubość powłoki wynosi od 0.5 µm do 4 µm. Dzięki temu krawędzie narzędzi pozostają ostre,  a powierzchnie z teksturą, polerowane, o wąskiej tolerancji wymiarowej - pozostają niezmienione.

Powłoka

Typ

Technologia powlekania

Mikrotwardość HV 0,025

Grubość μm

Współczynnik tarcia

BASICCOMP

TiN

PVD

2500

1-6

0,4

STANDARDCOMP

TiCN

PVD

3000

1-4

0,4

ALUCOMP

AITiN

PVD

2500-3500

1-6

0,4

SPEEDCOMP

TiAIN

PVD

2500-3500

1-8

0,4

ANTIKOROCOMP

CrN

PVD

1500-2500

10-30

0,5

MULTICOMP

TiN/TiAIN

PVD

2500-3500

2-6

0,4

DLC COMP

a-C:H

PVD/PACVD

2000-4000

1-3

0,05-0,15

DLC SILLCOMP

Si-DLC

PVD/PACVD

1500-2500

1-5

0,02-0,1

HOTCOMP

TiSiN

PVD

3500

1-6

0,5

UNICOMP

AICrN

PVD

3000

1-6

0,35

GOLDCOMP

TiCN

PACVD

3000

2-3

0,3

NANOCOMP

TiB2

PACVD

2500-3200

2-3

0,4-0,5

NANOCOMP ULTRA

TiBC

PACVD

3200-4400

1-3

0,5

BORCOMP

TiBN

PACVD

3000-3400

2-4

0,4-0,5

CVD HARD

TiCN

CVD

4500

1-10

0,5-0,6