Zastosowania powłok ochronnych

Powłoki ochronne to ultra cienkie warstwy trudnościeralnego tworzywa nakładane na elementy maszyn, urządzeń i narzędzi w celu zmniejszenia ich zużycia i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne np. korozje. Nasze powłoki są cienkie, odporne na tarcie i obojętnie chemicznie.

Nakłada się je na powierzchnie z metali żelaznych i nieżelaznych, które w trakcie nakładania nie będą się rozpuszczać: stalowe, żelazne, z metali węglowych (węglików spiekanych), miedzi i aluminium (w niskiej temperaturze).

Gdzie stosuje się powłoki ochronne?

Powłoki ochronne mają zastosowanie w różnych gałęziach produkcji przemysłowej i przetwórstwie m.in. w tłoczniach blach, przy obróbce plastycznej stali, w odlewniach aluminium, przy produkcji i regeneracji narzędzi i urządzeń, w produkcji części maszyn oraz komponentów dla motoryzacji. Są stosowane również w przemyśle gumowym i spożywczym.

Warstwą ochronną powlekamy m.in.:

  • narzędzia tnące i skrawające
  • komponenty i elementy maszyn
  • narzędzia do obróbki plastycznej stali
  • formy rdzenie i wkładki do odlewania metali nieżelaznych
  • narzędzia do formowania i wytłaczania
  • narzędzia z węglików spiekanych
  • narzędzia do obróbki grafitu
  • formy, rdzenie i wkładki do formowania wtryskowego
  • formy do mas plastycznych i gumy

Kto może skorzystać z powłok ochronnych?

Wykonujemy powłoki ochronne zarówno dla producentów narzędzi, jak i zakładów, w których są wykorzystywane. W pierwszym przypadku producent zwraca się do nas o nałożenie powłok na gotowe narzędzia lub komponenty, a następnie sprzedaje klientowi końcowemu narzędzie z gotową powłoką.

W drugim przypadku nakładamy powłoki na narzędzia na wniosek użytkowników, którzy będą je stosować u siebie w zakładzie.

Rodzaje i zastosowania poszczególnych powłok ochronnych

Powłoka

Temp. proc. powlekania oC

Temp. pracy powłoki max. oC

Kolor

Zastosowanie

BASICCOMP

150-600

600

złoty

Podstawowa powłoka dla narzędzi skrawających, wykrawających oraz formowanych na zimno.

Przetwarzanie materiałów o niskiej twardości

STANDARDCOMP

do 600

600

złoty

Narzędzia tnące oraz skrawające.

Niskie naprężenia narzędzi tłoczni.

ALUCOMP

do 600

900

fioletowy

Powłoki dla obróbki skrawaniem.

Narzędzia ze stali HSS do prac w wys. temp.: wiercenie, tłoczenie, obróbka na sucho, wyższa odporność na korozje niż TiAIN

SPEEDCOMP

do 600

800

fioletowy

Narzędzia ze stali szybkotnących.

Wiercenie i frezowanie żeliwa oraz staliwa. Formowanie wtryskowe. Narzędzia HSS do pracy w wys. temp.

Obróbka na sucho. Formy do tłoczenia.

PRESSCOMP

150-450

700

srebno-szary

Formy do formowania na zimno, tłoczenie.

Przemysł spożywczy.

Formy i dysze do wtryskarek (głównie gdzie występuje Cl, F itp.)

Części maszyn.

ANTIKOROCOMP

150-450

700

srebno-szary

Powłoki wysokoodporne na korozje.

MULTICOMP

do 600

800

złoty

Powłoki matryc do produkcji śrub i nakrętek.

DLC COMP

160-300

350

czarny

Powłoki do form Al do tłoczenia gumy.

Przemysł spożywczy.

Aplikacje wymagające wysokich własności ślizgowych oraz wysokiej odporności na ścieranie.

DLC SILLCOMP

160-300

450

czarny

Części samochodowe (części silnika diesel), części tłoczone i walcowane.

Wyeliminowanie strat tarcia.

DLC HARDCOMP

80-200

300

czarny

Narzędzia z węglików spiekanych, obróbka grafitu oraz metali

nieżelaznych.

HOTCOMP

do 600

1500

szary

Narzędzia do pracy w wys. temp., obróbka bardzo twardych materiałów.

UNICOMP

do 600

100

szary

Odlewnictwo metali nieżelaznych, obróbka materiałów

wysokowytrzymałych.

GOLDCOMP

520

500

złoty

Narzędzia wysokobciążone mechanicznie.

Formowanie na zimno, tłoczenie, cięcie, gięcie. Formowanie rur.

Powłoka matryc do produkcji śrub i nakrętek.

NANOCOMP

520

800

żółto-szary

Odlewnictwo metali nieżelaznych - formy, rdzenie, komory, tuleje.

Formy wtryskowe. Powłoki rolek tłocznych.

NANOCOMP ULTRA

520

750

stalowy

Narzędzia tnące, matryce do formowania na zimno, głębokie tłoczenie.

BORCOMP

do 600

800

szary

Elementy tłoczone na zimno.

Odlewnictwo metali nieżelaznych - lepsze właściwości ścierne

niż NANOCOMP.

CVD HARD

1000

600

złoty

Narzędzia wysokoobciążone mechanicznie.

Formowanie na zimno, tłoczenie, cięcie, gięcie.

Formowanie rur.

Powłoka matryc do produkcji śrub i nakrętek.